Hjem 9 Aktiviteter 9 Apparatturn

Apparatturn

I apparatturn bruker vi de tradisjonelle turnapparatene, hopp, skranke, bom og frittstående. For å turne i apparater krever det styrke, spenst, smidighet, balanse og koordinasjon, så all trening vi gjør, er med fokus på dette.

Apparatturn er en egen konkurransegren, som også er OL gren.

Trine Sælen

Hovedtrener Apparatturn GTIF

Basispartier apparatturn

Man trenger ingen forkunnskap for å starte på disse partiene . Det blir jobbet med basisøvelser i styrke, spenst, smidighet, balanse og koordinasjon, og basisteknikker i apparatene.

Deltakere på disse partiene deltar på oppvisninger og breddearrangementer som juleoppvisning og gymfestival.

Konkurransegrupper i apparatturn.

2.-3. klasse aspirant

På denne gruppen legger vi opp til litt mere trening, minst 2 dager i uken.

Deltakerne vil fortsette å jobbe med basis øvelser i styrke, spenst , smidighet, balanse og koordinasjon. Og vi tar sikte på å lære enkle øvelser i alle de 4 konkurranseapparatene.

Deltakene vil få tilbud om å delta på lokale » konkurranser « i tillegg til juleoppvisning .

4.-5. klasse aspirant

Når man starter på denne gruppen må man ha trent minst 1/2 år på basisgruppe eller annen aspirantgruppe. Gruppen trener 3-4 dager i uken og det blir anbefalt å følge alle treningene.

Treningen består av mye grunntrening som styrke,t øying, teknikker både i apparater og i øvelser på matte.

Hopp, piruetter, flikkflakk, salto etc.

Deltakere på denne gruppen vil få tilbud om å delta på « konkurranser» lokalt og regionalt.

6.-7. klasse Aspirant

Denne gruppen trener min. 4 dager i uken. Man må ha trent min. 1 år med turn før man kan starte, og helst vært deltaker på en annen aspirantgruppe først. 

Deltakerne på denne gruppen trener mot å klare nasjonalt nivå i Norgescup stigeturn.

De deltar på lokale- og regionalekonkurranser. 

De jobber mot å klare godkjente selvvalgte øvelser i alle apparater.

Konkurransepartier

For konkurransepartier må man ha Norgescup nivå for å kunne starte, dvs . godkjente selvvalgte øvelser i alle apparater (minst trinn 4 i skranke).

Jentene trener 4-5 dager i uken.
Vi jobber mot høyt nasjonalt nivå i Norgescup, og evnt. i FIG-klasse hvis noen har det nivået.
Vi deltar på lokale, regionale, nasjonale konkurranser, i klassene 11-12 år, 13-14 år,15-16 år og 17 år og eldre.

GTIF turnjenter på bom