Priser/Betingelser

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er på kr. 400,- per år.
Den betales ved innmelding eller i begynnelsen av året. En påminnelse om fornyelse av medlemskapet blir sendt ut i januar.
Nye medlemmer som melder seg inn på høsten, må betale full medlemskontingent. Dette har Norges Idrettsforbund bestemt, vilkårene finnes på NIFs sider.

Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes for hvert parti og gjelder for et halvt år. Den betales online ved påmelding.
Småbarnspartiene betaler kr. 600 i treningsavgift.
På andre partier som trener en time pr. trening betaler en kr. 700 per parti/treningsdag, 
Partier som trener mer enn en time pr. trening betales det kr. 800 pr treningsdag,dvs. 1600 for 2 dg.pr.uke, 2400 for 3, 3200 for 4 dg. eller mer. Det skal max betales 3200 i treningsavgift  pr. halvår. 

Oppsigelse/utmelding

I tråd med Norges Idrettsforbund sin lovnorm løper medlemsskapet til det blir sagt opp. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Det er forutsatt at alle forpliktelsene har blitt gjort opp.

Dugnad

Det er normalt en salgsdugnad i semesteret. Dette er vanligvis salg av tulipaner i februar (torsdagen før morsdagen), og salg av julekalendere i november. 
I tillegg er det dugnader i forbindelse med arrangement (baking, kafé, rigging, rydding, etc.). Dette går på rundgang hos forskjellige partier.
Foreldre til barn på konkurransepartier må påregne mer dugnad enn breddepartier.

Salgsbetingelser

1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Grimstad Turn- og Idrettsforening med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Grimstad Turn- og Idrettsforening innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

2. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til registrert e-postadresse.

3. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard.

4. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Grimstad Turn- og Idrettsforening fremkommer på Grimstad Turn- og Idrettsforening sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

5. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.

6. Organisasjonsnummer og kontaktinformasjon

Grimstad Turn- og Idrettsforening
Org.-Nr.: 977 276 098
Postboks 318
4892 Grimstad
Mobil: 458 79 594