Hjem 9 Aktiviteter 9 Salto/Freerun

SALTO og Freerun

SALTO er turnpartier for barn som ønsker å trene på de mest typiske turnelementene: salto(forover og bakover), araber, flikk-flakk og stift. Dette gjøres ved å bedre gymnastens kroppskontroll og ved å trene styrke i trygge omgivelser. Treningene skal skape mestringsfølelse for gymnaster på alle nivåer og gymnasten skal ha glede av treningsresultatene både i og utenfor turnhallen.

Joachim Hallgren

Hovedtrener SALTO

SALTO gutter 1.-3.klasse

legger vekt på aktiviteter som fremmer koordinasjon, balanse, spenst og kroppskontroll. Tilrettelegger ulike miljøer for god aktivitet.

SALTO gutter 4.-6.klasse

bygger videre på øvelser som fremmer koordinasjon, akrobatikk, balanse, spenst, styrke og kroppskontroll. Tilrettelegger ulike miljøer for god aktivitet

 

Freeruning/Parkour er en sport, eller aktivitet, som har oppstått i urbane bymiljøer. Sporten utgjør effektive akrobatiske bevegelser i en blanding av sportene parkour og triksing. I freerunning er estetikk sentralt, og bevegelsene skal ved siden av å være effektive også ha en flytende stil.

Freerun 7.klasse og eldre

Vi har i tillegg et partier som begge trener 2×1 time pr uke. Ett parti fra 7. kl. og eldre  På dette partiet trener man på et stort antall forskjellige akrobatiske bevegelser/momenter, som roll, backflip, frontflip, sideflip, wallflip, monkey, maalberger, gainer m.f.
Treningene består av en fin blanding av lek og moro, samt styrke, teknikk og bevegelighet. Utøverne har stor grad av frihet ift å velge hvilke øvelser de ønsker å trene på.